Департамент басшысы

Нарматов Айдынжан Жаңабердіұлы 2017 жылы 02 тамыздан бастап мекеме басшысы.